Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 APRILIE 2017


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creștine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privin aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 558/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Tineretului” cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Complexului ”Zathureczky Berta” pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Comunitară Covasna în vederea sprijinirii Campaniei „Produs/firmă Covăsneană”.
 Prezintă: Toth - Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedinte de şedinţă.
16. – DIVERSE.
        


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

                        POLGÁRMESTER<< înapoiAfişare pagină: 1084    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină