Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE la ședința extraordinara din 13 aprilie 2017


INVITAŢIE


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 13 aprilie 2017 ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării burselor studenților din anii terminali pe anul 2017.
Prezintă: Zsigmond József, consilier local.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înțelegerii de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, din România și orașul Szentes, județul Csongrád din Ungaria.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Act adiţional la Protocolul de colaborare nr. 46315/544/2011, încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de asociere nr. 43667/15.07.2016 încheiat între Municiupiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de administrare nr. 20219/23.04.2017 încheiat între Municiupiul Sfântu Gheorghe și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a plății contravalorii energiei electrice consumate de către unele instituții publice din Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind semnarea Acordului cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, respectiv înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației faza Proiect Tehnic „Proiectare și execuție sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri, amenajare exterioară din municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții: ”Construire acces și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, construire scară exterioară, construirea unui windfang la intrarea principală a clădirii, Grădinița de copii Benedek Elek”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și desfășurării Testelor de Evaluare ECDL, în cadrul Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţată din venituri proprii.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării și desfășurării unor cursuri de formare profesională continuă pentru calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, în cadrul Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţată din venituri proprii.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 89/2017 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2017.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
16. – DIVERSE.                PENTRU PRIMAR
                VICEPRIMAR
                Sztakics Éva-Judit

               

 << înapoiAfişare pagină: 574    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină