Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 MARTIE 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 martie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureșanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 9, către Dobra Judit și Boér Hunor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice al imobilului situat în str. Vulturilor nr. 18/A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe unor imobile aflate în administrarea ZOOCOMP S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Națională Crucea Roșie-Filiala Județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe IV a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfantu Gheorghe, cu modificările și comletările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriilor aferente unor locuinţe construite prin programul ANL, care expiră în luna aprilie 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de servicii – depozitare - Str. Kökényes, nr. 34” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Extindere, modificare interioară-exterioară bloc de locuinţe, S+P+8E”, imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 7, bl. 144.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică Sala de sport multifuncțională”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modalității de organizare a serviciului comunitar asigurat persoanelor vârstnice la domiciliu, din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la H.C.L. nr. 173/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna în vederea organizării campaniei pentru promovarea valorilor locale.
Prezintă: Toth - Birtan Csaba, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
30. – DIVERSE.
    


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 1196    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină