Duminică, 20. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITATIE la sedinta extraordinara din 20 martie 2017


INVITAŢIE    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unor consilieri la alegerile pentru funcţiile de delegaţi ai satelor Chilieni şi Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Sfântu Gheorghe “Sfântu Gheorghe sprijină sportul”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. – DIVERSE.
                            PRIMAR
                Antal Árpád – András


 << înapoiAfişare pagină: 447    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină