Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE la ședința extraordinara din 09 martie 2017INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 09 martie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei municipiului Sfantu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC ” pe semestrul I al anului 2017.
  Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea „Palatul Beor”, monument istoric, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 248/2014 pentru „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 146/2016 pentru „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 pentru „Modernizare strada Înfrăţirii în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 195/2015 pentru „Modernizare strada Váradi József în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
   
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 3/2015 pentru „Modernizare strada Rândunicii în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL 2/2015 pentru „Modernizare strada Grădinarilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 4/2015 pentru „Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 196/2015 pentru „Modernizare Aleea Tineretului în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”;
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL 132/2015 pentru „Modernizare strada László Ferenc în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Devizului general aprobat prin HCL 279/2015 pentru „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea HCL nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2017.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    14. – DIVERSE.
   


                           PRIMAR
                           Antal Árpád – András
<< înapoiAfişare pagină: 619    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină