Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 FEBRUARIE 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnei Bucur Mirela-Liliana.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier local.
Prezintă: Debreczeni László, consilier local.
3. - RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - RAPORT privind activitatea Asociației “Asociația Vadon” pe anul 2016.
Prezintă: Demeter János, director executiv ”Asociația Vadon”.
5. - RAPORT privind activitatea Asociației Club Sportiv “SEPSI-SIC” pe anul 2016.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării către Asociația “Asociația Vadon” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul I al anului 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea actului constitutiv al Urban-Locato S.R.L. Sfantu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. IN. 3538/16.06.2004 între cedentul GENERAL INVESTMENT S.R.L. și cesionarul TRIOL BSC S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu comercial existent în imobilul proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78   
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 3/2016 la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Serviciul de Ajutor Maltez în România în vederea organizării proiectului „Femeia, ca șansă” pentru sprijinirea femeilor din zona “Őrkő” în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret “ECOU” în vederea finanţării şi organizării a programului “City of Debate 1.1”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
25. – DIVERSE.
   

 


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András
 << înapoiAfişare pagină: 665    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină