Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IANUARIE 2017


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului f.n.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietate privată în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unor imobile situate pe str. Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a blocurilor sociale din municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Direcției de Asistență Comunitară.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcției pe terenurile alăturate, reglementarea situației juridice a unei construcții, respectiv concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a piețelor prestat de TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife aplicabile în cadrul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Optimizare consum energetic prin implementarea unui sistem de telegestiune la iluminatul public în Municipiul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 298/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor și meștesugarilor, respeciv Târgului de flori și grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului pe anul 2016 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
19. – DIVERSE.
 


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András


 << înapoiAfişare pagină: 1279    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină