Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 IANUARIE 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 13 ianuarie 2017, ora 09,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15.485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractelor de concesiune nr. 206/1993 și 180/1993 încheiate între Municipiul Sfântu Gheorghe și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfantu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „YOUMIG - Îmbunătățirea capacităților instituționale și promovarea cooperării în vederea abordării impactului migrației transnaționale a tineretului”, din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „RARE – Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: Romii ca resursă umană”, din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád – András

 << înapoiAfişare pagină: 1289    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină