Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 DECEMBRIE 2016


INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru personalul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum și al unităților subordonate, începând cu data de 01.12.2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea unei instituţii publice a unei locuinţe, proprietatea publică a municipiului Sfantu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţă de serviciu.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiecte tehnice, ale unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate prin contractul de finanţare încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Zonă de recreere ECO WI-FI în municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii „Cămin Zathureczky Berta” în „Complex Zathureczky Berta”, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și Regulamentului de ordine interioară al acestuia.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - DIVERSE.
   


PRIMAR
Antal Árpád - András   

 << înapoiAfişare pagină: 797    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină