Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITATIE la sedinta ordinara din 24 noiembrie 2016


                                                                                                INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru personalul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum și al unităților subordonate, începând cu data de 01.12.2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe și Liga Cultural Creștină „Andrei Șaguna” în vederea organizării festivităților dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua națională a României.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de parteneriat nr. 73.677/22.12.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația de promovare a sănătății mintale „Esély” Lelki Egeszsegvedő Egyesület.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de parteneriat nr. 21.947/16.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația “Asociaţia Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia „Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe aferentă lunii decembrie 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Actului constitutiv al Urban-Locato S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 31.701/30.06.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Tega S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 1038/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și senatorul Klárik László-Attila.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor terenuri situate în municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație propusă de Fundația Comunitară „Háromszéki Közösségi Alapitvány”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfantu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 13/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal Zonă de locuinţe şi servicii –str. Pârâului Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 14/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal Zonă de agrement II.-Chilieni Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 15/15.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal Zonă servicii Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór -vest.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de asociere nr. 58.938/06.10.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Fundatia pentru Presa Maghiară ,,Hármas”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în acțiunea de contencios administrativ de anulare a Deciziei nr. 22/2015 emisă de Curtea de Conturi România.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în acțiunea de contencios administrativ de anulare a Deciziei nr. 30/2014 emisă de Curtea de Conturi România.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 71/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 67/2016 privind instituirea programului de sprijinire a dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
23. - DIVERSE.

                                                                                                                                     PRIMAR
                                                                                                                        Antal Árpád - András

 << înapoiAfişare pagină: 1412    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină