Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 NOIEMBRIE 2016
INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 noiembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de Înot şi Recreere”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” al Căminului Zathureczky Berta.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea transmiterii dreptului de administrare în favoarea instituțiilor publice a locuințelor proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinație de locuință de serviciu.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - DIVERSE.

 


     PRIMAR
        Antal Árpád - András                   


 << înapoiAfişare pagină: 1250    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină