Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 OCTOMBRIE 2016


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Tinerilor Maghiari din Covasna în vederea organizării şi finanţării balul bobocilor din oraș.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 18.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 17.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Tega S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea desființării TEGA KER S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociațiilor a Urban-Locato S.R.L. pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren cu destinaţie de drum.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Lunca Oltului FN.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de agrement, sport și servicii”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 11/14.10.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ „Simeria Vest –Subzona 6” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 12/14.10.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective –Fortuna Park” Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național Mihai Viteazul din municipiul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare zona de locuit cuprinsă între str. Nagy György și str. Puskás Tivadar”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Sportivă „Pro Szotyor”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Tega S.A. în vederea organizării unor târguri ocazionale în centrul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea Căminului Zathureczky Berta la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea dlui Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de inventariere a clădirilor care cad sub sfera de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
26. – DIVERSE.

 


                       PENTRU PRIMAR
                        VICEPRIMAR
                       Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 1453    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină