Duminică, 20. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 OCTOMBRIE 2016

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 13 octombrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum şi al instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Club Sportiv „Show Time” în vederea organizării evenimentului „Şugaş Race” – competiţie internaţională de alergare montană şi mountain bike, ediția a IV-a.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind manifestarea intenției Consiliului local Sfântu Gheorghe de preluare în administrare și exploatare cu titlu gratuit a unui patinoar artificial mobil, oferit din partea Fundației „Mens Sana” cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi în Viaţa Locală.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád - András<< înapoiAfişare pagină: 664    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină