Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2016


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Fabatka în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Manus” întâlnirea romilor din cartierul Örkő.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum şi al instituțiilor subordonate Consiliului Local al unicipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 6, sc B, ap. 11, către chiriaşul Tătar Cornel Antal.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenuri alăturat, modificarea contractului de concesiune nr. 31398/2016, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenuri alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de departajare pentru atribuirea a 13 autorizații taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii -Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 9/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism plan urbanistic zonal „Modificare PUZ Str. Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 10/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism plan urbanistic zonal „Modificare parţială PUZ Ciucului Grădină” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 116/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare), şi aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare).
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L. nr. 186/2016 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. Mesaros Dan.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea H.C.L. 233/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
18. – DIVERSE.


              PRIMAR
                 Antal Árpád-András


 << înapoiAfişare pagină: 1377    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină