Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 SEPTEMBRIE 2016


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 14 septembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe de serviciu situate în str. Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea materialului lemnos provenit din fondul forestier proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de integritate socio-economică și de combatere a sărăciei în comunitatea marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, municipiul Sfântu Gheorghe și aprobarea Acordului de parteneriat ce se va încheia cu partenerii selectați în vederea depunerii în comun a cererii de finanțare în cadrul “Programului Operațional Capital Uman” 2014-2020, Axa prioritară 4: Includerea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: ”Promovarea includerii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investitii 9ii: ”Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - DIVERSE.
   PENTRU PRIMAR
  VICEPRIMAR
  Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 820    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină