Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 06 SEPTEMBRIE 2016INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 06 septembrie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 154/2016 pentru obiectivul de investiţii: „Construire casa mortuară la Chilieni” judeţul Covasna.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administrație ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului ”Zathureczky Berta”.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. – DIVERSE.
   

 PRIMAR
Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 1391    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină