Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 AUGUST 2016INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 august 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului local de organizare, autorizare şi amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 194/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiții, anexă a bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSIREKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiții, anexă a bugetului de venituri și cheltuieli al URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de administrare între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsiipar S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de asociere nr. 43.667/15.07.2016 încheiat între Municipiul Sfântu şi Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile din domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Casei de Cultură „Konya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 42606/11.07.2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia pentru presa maghiară „Hármas”, în vederea realizării statuii ”Berde Mózsa”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr. 13/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Artiştilor Plastici din România Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea H.C.L. 140/2016 privind acceptarea ofertei de donație propusă de dl. Pakó Benedek.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Parohia Romano Catolică Sfântul Iosif, în vederea amplasării unei statui.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia sportivă Triastes în vederea organizarii şi finanţării concursului de triatlon "Haromszek Kupa", ed. a XXV-a.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe destinate pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea materialului lemnos, provenit din fondul forestier, proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. 195/2016 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul General Grigore Bălan și aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea privată a municipiul Sfântu Gheorghe, situate pe b-dul General Grigore Bălan fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reactualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
24. – DIVERSE.
 


        PENTRU PRIMAR
          VICEPRIMAR
           Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 1525    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină