Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 AUGUST 2016

INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 18 august 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 august 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare a parcului industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane în Consiliul de Administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 98/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl. 34, sc. C, în scopul utilizării acestuia ca sediu al secţiei nr. 1 al Poliţiei locale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr. 13/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Artiştilor Plastici din România Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. – DIVERSE.


        PENTRU PRIMAR
         VICEPRIMAR
        Toth - Birtan Csaba


 << înapoiAfişare pagină: 1346    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină