Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IULIE 2016


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór fn, proprietatea numiților Virág Szilárd și Virág Timea.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a municipiul Sfântu Gheorghe, situat în B-dul. Gen. Grigore Bălan f.n.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și I.I. Mesaros Dan.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi „Sugáskert” S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea constucției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafețe destinate extinderii contrucției pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare a parcului industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a TEGA S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane în Consiliul de Administrație a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Asociația Vadon”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Borvíz pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi în instituţiile de cultură şi de învăţământ aflate în subordinea autorităţii publice locale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul Gen. Grigore Bălan.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Bánki Dónát între str. Kriza János şi str. Fabricii”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Crângului”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Puskás Tivadar între str. Daliei şi str. Oltului”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Stadionului”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/11.07.2016 pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuințe și servicii – Chilieni” Municipiul Sfântu Gheorghe.
 Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/11.07.2016 pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuințe II – str. Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr. 33.553/27.05.2016 încheiat între municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Crescătorilor de Taurine Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 121/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok”  în vederea  finanţării şi organizării programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent de apartenenţa religioasă.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
26. – DIVERSE.

        

      PRIMAR
                 Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 772    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină