Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2016INVITAŢIE
În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. MULTI-TRANS S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a SEPSIREKREATÍV S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaților a SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat pe b-dul Gen. Grigore Bălan f.n.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire principală, internat și vechea clădire (fosta tipografie ”Jókai”) la Colegiul Național „Székely Mikó”, din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” în vederea organizării Galopiadei Secuieşti.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 144/2016 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
12. – DIVERSE.
 


              PRIMAR
                 Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 859    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină