Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 IUNIE 2016INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 17 iunie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de finanțare rambursabilă nr. 40.634/03.11.2010 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la modificarea și completarea Actului Constitutiv.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de sublocațiune nr. 25930/2013 încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. 122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor aprobați prin H.C.L. 378/2014 pentru obiectivul de investiții: ”Construire casa mortuară la Chilieni” județul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - DIVERSE.

 

 


PENTRU PRIMAR
    VICEPRIMAR
 Sztakics Éva-Judit
 << înapoiAfişare pagină: 1389    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină