Sâmbătă, 19. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 IUNIE 2016

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 08 iunie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Documentației tehnico-economice faza PT (proiect tehnic) inclusiv modificarea indicatorilor aprobați prin H.C.L. 247/2014 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea imobilului care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia pentru Presa Maghiară „Hármas”, în vederea realizării statuii ”Berde Mózsa”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - DIVERSE.

 


     PRIMAR
        Antal Árpád - András
 << înapoiAfişare pagină: 510    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină