Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 MAI 2016

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 mai 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Simpozionului internaţional – Rezistenţa anticomunistă din lagărul comunist în perioada 1945-1989
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie formulată de dl. Pakó Benedek.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc de locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. – DIVERSE.
       

  PENTRU PRIMAR
 VICEPRIMAR
Tischler Ferenc

 << înapoiAfişare pagină: 806    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină