Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 APRILIE 2016

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, ora 11,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al d-lui Gazda Zoltán.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - ROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2014-2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mentale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația “Sera România” în vederea înființării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1095/2006 în vederea schimbării denumirii concesionarului din “OMV PETROM S.A.” în “OMV PETROM MARKETING S.R.L.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare Contractului de concesiune nr. 577/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de comodat nr. 583/2011 încheiat cu Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania – filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de Adăpostul de Noapte.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de instituţii şi servicii” str. Gábor Áron nr. 16A, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare).
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea H.C.L. nr. 87/2016 privind reactualizarea indicatorilor aprobați prin H.C.L 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


19. – DIVERSE.
     


PRIMAR
Antal Árpád - András


 << înapoiAfişare pagină: 1374    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină