Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 APRILIE 2016

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 11 aprilie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 273/2015 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul 2015.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al SEPSIIPAR S.R.L. şi revocarea din calitatea de administrator al SEPSIIPAR S.R.L. a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în P-ţa „Mihai Viteazul” în favoarea Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în P-ţa „Mihai Viteazul” în favoarea în favoarea Consiliului Judeţean Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului educativ-cultural „Sfântu Gheorghe – oraşul meu”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea post-mortem a titlului onorific „PRO URBE” domnului Albert Álmos.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - DIVERSE.     
 


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit<< înapoiAfişare pagină: 1416    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină