Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MARtIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Bote Corina.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2 . - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea exerciţiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 36/2016 privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului de sprijinire a dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea finanţării şi organizării activităţilor desfăşurate de Centrul de zi pentrun copii provenind din familii aflate în dificultate din cartierul Őrkő, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune” şi Fundaţia „Lajtha László” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării organizării evenimentului „Cea de-a XII-a Întâlnire a Ansamblurilor Profesioniste de Dans Popular din Transilvania”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special a reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a acţionarilor al SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 64.865/10.11.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 22.817/09.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Daliei nr. 1, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietate privată în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat pe str. Centralei fn.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 492/2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Umbrei.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Extindere Centru Multifuncţional Néri Szent Fülöp, prin construire baie publică” din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reactualizarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 317/2015 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş la Colegiul Naţional “Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările de plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

30. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

32. – DIVERSE.


   
PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

                            << înapoiAfişare pagină: 1046    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină