Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 FEBRUARIE

 

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 24 februarie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Joós Stefan-Leontin.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creștine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum și al unităților subordonate.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2016.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Căminului ”Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziționarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór FN, proprietatea numiților Virág Szilárd și Virág Timea.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE modificarea şi completarea Contractului de mandat nr. 65.052/2015, încheiat cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor la SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea termenului limită de achitare a abonamentelor de parcare pentru anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna” aprobați prin H.C.L. 318/2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului educativ-cultural „Sfântu Gheorghe - orașul meu”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe în faza de recurs la Curtea de Apel Brașov, în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Deciziei nr. 16/2014 și a Încheierii nr. 208/2014 emise de Curtea de Conturi a României.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 

23. - DIVERSE.


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit << înapoiAfişare pagină: 1510    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină