Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 1 FEBRUARIE

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data 1 februarie 2016, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 3/2014 privind aprobarea preţului local al energiei termice.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „MÍVES”.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.


6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2016 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare şi depozitare a deşeurilor din județul Covasna precum şi a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) - Boroşneu Mare și a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.


9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. PICONET S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.


10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 23153/12.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numitul Ötvös Mózes.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.


11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Andrei Şaguna” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 68/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf Arta” Sfântu Gheorghe, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/12.01.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism „Zonă servicii-depozitare, str. Kökényes nr. 34”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 a Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


19. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2016.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 359/2015 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea unei licenţe de traseu firmei TWENTY-TWO IMPORT EXPORT S.R.L. pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 270/2015 pentru aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L nr. 271/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


24. DIVERSE.
 


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit                       

 << înapoiAfişare pagină: 1506    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină