Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 DECEMBRIE 2015

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data 29 decembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Váncsa Albert.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal a d-nei Jakabos Janka Krisztina.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor de excelenţă pe anul 2015 în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea pe o perioadă de 24 luni a tragerilor prevăzute în contractul de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 21947/16.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea termenului limită de achitare a abonamentelor de parcare pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială str. Constructorilor”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2016-2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

20. - DIVERSE.

 


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                       

 << înapoiAfişare pagină: 1474    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină