Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 DECEMBRIE


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară miercuri, 16 decembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijin a afacerilor”, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condiţiile legii.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului ”Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfâtu Gheorghe”, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condiţiile legii.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului ”Amenajarea spaţiilor pietonale în centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe”, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condiţiile legii.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Realizare sistem de securitate şi acces de incendiu la sala de spectacole Kamara”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

8. - DIVERSE.


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

 



<< înapoi



Afişare pagină: 1504    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină