Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 NOIEMBRIE 2015


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SEPSI REKREATÍV S.A. pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mentale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari.
Prezintă: Tischler Ferenec, viceprimar.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului “Vila Cerbul”, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi, în proprietatea Parohiei Romano Catolice V. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situate la capătul străzii Nicolae Iorga.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 573/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Grigore Bălan – Zona servicii”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

11. DIVERSE.

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                       


 << înapoiAfişare pagină: 823    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină