Luni, 21. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 NOIEMBRIE

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 19 noiembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea unor obligații fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş la Colegiul Național “Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe”, pe baza Programului Național de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

6. DIVERSE.
 

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 845    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină