Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 OCTOMBRIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe începând cu 1 noiembrie 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar


3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 octombrie 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Asociaţia Vadon” pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE” a drumurilor de agricole de exploatare situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a 30 de bucăţi distribuitoare automate de bilete de parcare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate pe str. Ţigaretei nr. 75.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona „Őrkő”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia de anexă la cabinetul medical situat în imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” – DJ 103B Chilieni, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/06.10.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Prelungirea str. Nicolae Iorga”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract, care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectifcarea H.C.L nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.


21. - DIVERSE.


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 1377    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină