Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 OCTOMBRIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 19 octombrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a drumurilor de exploatare situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații ”SFÂNTU GHEORGHE” a drumurilor de agricole de exploatare situate în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna.
 Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Zonă de locuinţe str. Izvorului”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Consolidare clădire, reconstruire cerdac şi împrejmuire la Grădiniţa nr. 7” din strada Orbán Balázs, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Documentației tehnnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiţii „Demolare şi reconstruire WC public din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 190/2009 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Prezintă: Sztakics Éva – Judit viceprimar.
 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 122/2015 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisajeră piața Libertății, extindere parc” Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva – Judit viceprimar.
 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Kondor Ágota, consilier local.
 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei locale al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva – Judit viceprimar.
 

15. DIVERSE.PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 685    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină