Luni, 21. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 3 SEPTEMBRIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 03 septembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundaţia Creștină „Diakonia” şi Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi implementării în comun a programului „Şcoala după şcoală”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Grigore Bălan”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit.


8. DIVERSE.PENTRU PRIMAR
 VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 764    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină