Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IULIE 2015

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea participării Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” la “Festivalul de Vară – Zilele Szent István”, organizat în Mosonmagyaróvár, Ungaria.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a S.C. Gospodăria Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea "Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract, care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de concesiune nr. 2.351/27.04.1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Telecomunicaţii Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 28.039/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. H-PRESS S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Táncsics Mihály şi Vasile Goldiş.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 19.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 29.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea H.C.L. nr. 170/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectificare H.C.L. nr. 171/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

17. DIVERSE.

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS << înapoiAfişare pagină: 1502    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină