Duminică, 20. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 IULIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 08 iulie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Váradi József de la str. Horea, Cloşca şi Crişan”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare Aleea Tineretului”.
Prezintă: : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Vasile Goldiş”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Lósy Schmidt Ede”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare stradă şi trotuar pe strada Stadionului”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada 1 Decembrie 1918”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

7. DIVERSE.


 PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

 << înapoiAfişare pagină: 684    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină