Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IUNIE 2015


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2015, ora 13,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apartamentizarea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 1 şi transmiterea dreptului de administrare în favoarea unor instituţii de cultură.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de asociere nr. 6.860/29.10.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. MOL ROMÂNIA S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de locaţiune nr. 205/01/1805 din 22.09.2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ROMTELECOM S.A.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţie nr. 22.988/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Topspin Saint George”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren situat în Parcul Central Elisabeta în vederea amplasării unei rulote mobile pentru prepararea şi comercializarea produselor de alimentaţie publică.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale B-dul Gen. Grigore Bălan", Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire împrejmuire şi Cabină de poartă” la imobilele situate pe str. Lunca Oltului nr. 9, 11, 13 şi 15 din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

16. DIVERSE.

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS << înapoiAfişare pagină: 1612    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină