Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 IUNIE 2015

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 privind modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încherierii unui Acord de parteneriat  cu Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt în vederea realizării proiectului „Amenajare pistă pentru bicilişti pe digul râului Olt.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


4. DIVERSE.
   

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit
                                
 << înapoiAfişare pagină: 825    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină