Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 IUNIE 2015


 INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 08 iunie 2015, ora 13,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Culturală „Mikes Kelemen” în vederea finanţării şi organizării manifestării culturale „Noaptea Muzeelor la Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza P.T., a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare nr. 40.634/03.11.2010, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi BERD.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea avizului conform al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru acordarea Liceului Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe al titlului de Colegiul Naţional.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - DIVERSE.


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                          


 << înapoiAfişare pagină: 755    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină