Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 MAI 2015

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 mai 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui mijloc fix, concesionat în favoarea S.C. URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării prin casare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transcrierii Contractului de concesiune nr. 2436/03.03.2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi C & C Comp S.R.L. către Bălaj Éva Tünde, întreprinzător individual.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe şi Liceului Teologic Reformat, instituţii de învăţământ preuniversitar persoane juridice.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 49/2015 privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Câmpului fn, proprietatea SC COMPACT SRL.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei cărţi funciare pentru suprafaţa de teren, vechea albie a pârâului Debren din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/27.04.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe strada Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.


19. – DIVERSE.

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
                            << înapoiAfişare pagină: 1483    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină