Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 APRILIE 2015

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - Raportul de activitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. SEPSISPORT S.R.L. pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Căminului „Zathureczky Berta” la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Căminul „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitei Iacob Ana.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea unor contracte de închiriere încheiate în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul cadru de asociere nr. 35.408/21.07.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 557/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare peisageră P-ţa Libertăţii, extindere parc”, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Váradi József, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Rozelor, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Soarelui, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Aleea Tineretului, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de Adăpostul de Noapte.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
       
PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS


 << înapoiAfişare pagină: 1659    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină