Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 MARTIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 martie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea exerciţiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Romano-Catolică III, “Sfântul Benedict” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea contribuţiei din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea evenimentului “Festivalul pulzArt 2015”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2015 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier.
 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 376/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului.”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al “SEPSISPORT” S.R.L. pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „JAZZ RO” în vederea susţinerii evenimentului „JAZZ IN CHURCH FEST”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Construire teren sport ecvestic ”Ilieni fn, zona „Benedek-mező”, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul cadru de asociere nr. 35.408/21.07.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului WC public pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe, satul Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 50/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei romano-catolice Sfântu Gheorghe V.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retransmiterea sectorului de drum naţional DN 12 km 8+280-12+440 din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind renunţarea la dreptul de servitute de trecere instituită asupra unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, precum şi prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 privind actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 71/2012 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Gang de trecere Primăria Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale din Centrele sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2014 a Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la conferirea post mortem a titlului onorific "PRO URBE" domnului Gaál Alexandru.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 

38. – DIVERSE.
       


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS


 << înapoiAfişare pagină: 1278    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină