Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 FEBRUARIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a unităţilor subordonate pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar
 


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András primar
 


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron”din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitului Dima Pál.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitului Tankó Béla.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitei Darvas Olga.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitei Iacob Ana.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Câmpului fn, proprietatea S.C. COMPACT S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei romano-catolice Sfântu Gheorghe V.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 198/2014 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea S.C. SEPSISPORT S.R.L.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar
 


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 19/A.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE penru modificarea şi completarea Contractului de mandat nr. 45.349/2012 încheiat cu reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Stadionului fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat pe str. Kossuth Lajos fn, în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă instituţii şi servicii publice, str. Kós Károly nr. 4”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia „Modernizare str. Ceferiştilor”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 privind instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 17/2015 privind aprobarea preluării din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură de Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a tronsonului de drum naţional DN 12 între km 9+000-12+600.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 48.527/06.10.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 


26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 


27. – DIVERSE.
      
       
        PRIMAR
       ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1828    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină