Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IANUARIE 2015

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
   


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
  


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Urban Locato S.R.L. pe anul 2015.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
  


4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului „Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea tronsonului de drum naţional DN 12 între km 9+000-12+600 din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea rezilierii Contractului de asociere nr. 1363/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Lasko&Union Beverages S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15.485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Arcuşului nr. 4.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1.447/22.12.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi cedentul S.C. „Spiret” S.R.L., către cesionarul „Tresol Coordination” S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Privighetorii nr. 39.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat pe str. Podului fn, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat pe str. Stadionului fn, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 48/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare spaţii pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie nr. 21.215/2013 pentru investiţia „Centrul de îngrijire de zi pentru Copii aflaţi în situaţie de risc social”.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2015.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările de plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2014 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015-2016.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundaţia „LAM” şi Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanţării în comun a programului „Şcoală după şcoală”.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multi-anual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea Hotărârii Consiliului local nr. 373/2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 


29. – DIVERSE.
 


       
        PRIMAR
       ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

 

 << înapoiAfişare pagină: 1321    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină