Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 IANUARIE 2015

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 15 ianuarie 2015, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a clădirii fostei Grădiniţe cu program normal Câmpul Frumos, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei locale al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


4. DIVERSE.

 


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1532    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină