Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 DECEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festivalul „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţia Proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád–András, primar.
 


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului.”
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Oltului nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Eparhia Reformată din Ardeal în vederea realizării în comun a unei Case mortuare în satul Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractului de comodat nr. 1.362/2004, încheiat cu Asociaţia „Rara Avis” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra spaţiului terasei superioare a Hotelului Bodoc.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unui Contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 10/05.12.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Modificare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism – Zona Centrală”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 


18. – DIVERSE.

 


PRIMAR
Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 1642    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină