Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 DECEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 11 decembrie 2014, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România şi Asociaţiei Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2013-2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 a societăţii.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea parţială a H.C.L. nr. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015-2016.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


13. - DIVERSE. PRIMAR 
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
 << înapoiAfişare pagină: 1630    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină