Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 NOIEMBRIE 2014

 În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2014, ora 12,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „SEPSI BIKE” în vederea organizării Târgului de meşteşugari în cadrul Târgului de crăciun.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual acordat Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, cu modificările şi completările ulterioare.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Administraţia Naţională „Apele Române” în vederea realizării proiectului “Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt.”
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularul de contract, dl. András Dénes.
11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 9/13.11.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bulevardul General Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 107/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea componenţei nominale a unor Comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
17. – DIVERSE.
 


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 1690    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină