Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 NOIEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 17 noiembrie 2014, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
  
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
    Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014.
 
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de invesiţii „Consolidare sistem rutier şi apărare mal pe DJ 121C (str. Borvíz) km 3+575 din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. DIVERSE

PRIMAR
Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 1479    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină